Vita City Map

Vita City Map
Vita City Map

विट्यातील ओढ्यांचे स्थान दर्शवणारा नकाशा.

विट्यातील ओढ्यांचे स्थान दर्शवणारा नकाशा.
विट्यातील ओढ्यांचे स्थान दर्शवणारा नकाशा.

Saturday, 6 April 2013

सोलापूर जिल्ह्यातील बी बी दारफळ गाव

सोलापूर जिल्ह्यातील बी बी दारफळ गावात लोकमंगल साखर कारखान्याच्या वतीने ८ किलो मीटर चा ओढा पुनर्ज्जीवीत केला आहे. त्या ओढ्यावर प्रत्येक ५०० मीटरवर सिमेंट बंधारे बांधण्यात येत आहेत. केवळ १० कोटी रुपयात हे काम शासनाच्या मदतीशिवाय लोक सहभागातून होत आहे. याबाबत ABP माझा चा हा रिपोर्ट पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा…
http://youtu.be/me9qu3PsAzc & http://barmahi.blogspot.in/

No comments:

Post a Comment

Empty Tank

Empty Tank
Empty Tank

Vita- Dhavaleshwar Talav

Vita- Dhavaleshwar Talav
Vita- Dhavaleshwar Talav

Dead Fishries

Dead Fishries
Dead Fishries

TERRIBLE CONDITION

TERRIBLE CONDITION
TERRIBLE CONDITION