Vita City Map

Vita City Map
Vita City Map

विट्यातील ओढ्यांचे स्थान दर्शवणारा नकाशा.

विट्यातील ओढ्यांचे स्थान दर्शवणारा नकाशा.
विट्यातील ओढ्यांचे स्थान दर्शवणारा नकाशा.

Friday, 14 June 2013

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): ज्याचा त्याचा दुष्काळ !

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): ज्याचा त्याचा दुष्काळ !: ज्याचा त्याचा दुष्काळ !  महाराष्ट्र हे अवघ्या देशाला पाणलोट क्षेत्राचे धडे देणारं राज्य, पण याच राज्याला स्वतंत्र जलसंधारणाचं बजेट नाही....

Friday, 7 June 2013

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): माणगंगेसाठी माणदेशात आस्था हवी

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): माणगंगेसाठी माणदेशात आस्था हवी: * माणगंगेसाठी माणदेशात आस्था हवी * यावर्षी  कृष्णेचे पाणी म्हैसाळ योजने द्वारे जत तालुक्यातल्या कोरडा नदीतून माणगंगा नदीत सोडण्यात आले...

Empty Tank

Empty Tank
Empty Tank

Vita- Dhavaleshwar Talav

Vita- Dhavaleshwar Talav
Vita- Dhavaleshwar Talav

Dead Fishries

Dead Fishries
Dead Fishries

TERRIBLE CONDITION

TERRIBLE CONDITION
TERRIBLE CONDITION